info@iob.cz +420 724 534 716

HYDREX DT

HYDREX DT

Disperzně-detergentní hydraulická kapalina

HYDREX DT unikátní detergentně-disperzní hydraulická kapalina. Obsahuje stejné množství aditiv proti opotřebení a antioxidantů jako HYDREX AW, ale navíc obsahuje balíček disperzantů a detergentů, pro udržení absolutní čistoty systému. Je určena pro použití v hydraulických systémech, které mají sklony k znečistění.

Hydrex dt

Vyhledávač
maziv