info@iob.cz +420 724 534 716

Služby

Tradice naší firmy a získané dlouholeté zkušenosti na trhu nás zavazují k poskytování vysoce odborných služeb a servisu. Jedná se o nedílnou součást našeho profesionálního přístupu k obchodním partnerům.

Používání olejů a maziv, stejně jako chemických kapalin má svá specifika, a proto je spolupráce s odběrateli velmi důležitou součástí obchodu.

V rámci spolupráce poskytujeme našim odběratelům odbornou technickou pomoc:

  • Výběr vhodného maziva pro danou technologii.
  • Testování maziva a laboratorní rozbory.
  • Vzdělávání techniků, obsluhy, případně dalšího personálu.
  • Školení a poradenství v oblasti tribotechniky.
  • Školení a poradenství v problematice karbonových úsad v motorech, prevence a jejich odstraňování z motorů a filtrů pevných částic (DPF).
  • V rámci zaškolení zákazníků provádíme praktické ukázky

V rámci spolupráce mohou být tyto služby zdarma, případně za úplatu. Záleží na podmínkách kontraktu a rozsahu služeb.

Logistika

Dopravu našim zákazníkům zajišťujeme naším vozovým parkem zdarma po celé republice, po dohodě je možné poslat zboží sběrnou službou.

IMG_2796

Vyhledávač
maziv