info@iob.cz +420 724 534 716

SUPER VAC FLUID

SUPER VAC FLUID

SUPER VAC FLUID 15/19/20 vakuový olej pro chlazení a mazání pístových, rotačních vakuových pump a vývěv.

SUPER VAC FLUID 15/19/20 vakuový olej pro chlazení a mazání pístových, rotačních vakuových pump a vývěv. Vytvořený na syntetickém základovém oleji Petro-Canada a patentovaných aditivech. Vykazuje extrémně nízkou tenzi páry pro maximální vakuovou efektivitu. Olej je výjimečně rezistentní proti selhání za vysokých teplot a má dlouhou životnost při extrémních provozních podmínkách, jako jsou operační teploty v rozsahu 100-130°C.  Olej může být použit nejen v systémech používající vzduch, ale i v plynech jako jsou: dusík, vodík, oxid uhličitý, kysličník uhelnatý, argon, neon a helium.

supervac

Vyhledávač
maziv