info@iob.cz +420 724 534 716

PARAFLEX HT

PARAFLEX HT

PETRO-CANADA PARAFLEX HT - křišťálově čistý procesní olej, který má díky patentované HT rafinaci odstraněny prakticky všechny nežádoucí polární a aromatické sloučeniny. Složení je v podstatě pouze z nasycených uhlovodíků. Je doporučen pro použití jako suroviny při výrobě celé řady chemických látek, elastomerů a dalších speciálních výrobků.

Ve srovnání s konkurenčními procesními oleji má PARAFLEX HT čistotu 99,9% nasycené směsi uhlovodíků, které jsou křišťálově čisté a mají velmi nízkou toxicitu.

Výhody:

 • Vynikající oxidační a tepelné vlastnosti
 • stabilita s minimálním množství inhibitorů
 • Křišťálově čistý vzhled
 • Velmi nízká hladina aromátů, méně než 0,5%
 • Velmi nízká toxicita
 • Vynikající oddělení od vody
 • Oxidačně termální stabilita dosahuje 3 až 5krát větší výkon než konkurenční solventně rafinované oleje
 • Zajišťuje velmi nízké množství uhlíkatých zbytků
 • Vysoký viskozitní index, s vynikajícím VI Improverem
 • Výjimečné vlastnosti při nízké teplotě. Bod tuhnutí dosahuje úrovně pod -20°C
 • Velmi světlá a čistá barva
 • Vynikající světelná stabilita v přítomnosti UV stabilizátoru
 • Ideální pro produkci materiálů světlých barev, jako jsou plasty atd.
 • Velmi nízká aromatická úroveň
 • PARAFLEX HT Fluids jsou prakticky netoxické

Petro-Canada PARAFLEX HT procesní oleje se doporučují pro výrobu: Maziv • Chemických látek • Gum a plastů • Kůže • Lepidel • Leštících prostředků • Skel • Skelných vlákenparaflex

Vyhledávač
maziv