info@iob.cz +420 724 534 716

FLUSHING FLUID

FLUSHING FLUID

PETRO-CANADA FLUSHING FLUID unikátní kapalina pro výplach olejových systémů (hydraulických, oběhových, teplonosných).

Maximalizuje výkon systému, prodlužuje životnost nové kapaliny i celého systému. PETRO-CANADA FLUSHING FLUID je čirá, ultra čistá kapalina. Zbytky starých kapalin v systému způsobují oxidaci, zvyšují kyselost a působí na nové kapaliny jako katalyzátor oxidace. Tato unikátní kapalina odstraní 100% zůstatkové kapaliny ze systému, neutralizuje oxidaci, efektivně odstraňuje vodu, pevné částice, karbonové a další úsady, které jsou v systémech od předcházejících kapalin. Plně maximalizuje výkon systému, prodlužuje životnost a snižuje celkové operační a energetické náklady.

flushing fl

Vyhledávač
maziv